Om Läraskolan

Vi erbjuder en lugn och trygg miljö där man möts med respekt och känner delaktighet.

Vi erbjuder en lugn och trygg miljö där man möts med respekt och känner delaktighet.

En hälsning från ledningen

Läraskolan grundades 2007 av Lili-Ann Öhlund Green och Björn Green. Skolan hade från början ett tjugotal elever och drevs i en villa som finns på Stockholmsvägen. När skolan växte flyttade den till större lokaler ett par gånger och finns nu på Mansängen i egna lokaler. Lili-Ann skapade en skola med eleven i centrum. Kultur och entreprenörskap var viktiga i Läraskolan, många traditioner och utflykter ordnades kring dessa teman.

Den skolan fick vi möjlighet att ta över då det var dags för Lili-Ann och Björn att gå i pension i december 2018. Vi hade alla jobbat många år i organisationen och kände till verksamheten bra. Framförallt var vi imponerade över vår skola, en skola med eleven i centrum är något att vara stolt över! Med glädje och stor ödmjukhet tog vi över uppdraget att driva Läraskolan vidare.

Läraskolan är en enparallellig skola från förskoleklass till år 9, med relativt små klasser. Vi jobbar med fadderverksamhet mellan årskurserna för att bygga upp tryggheten. Vi är övertygade om att det är en grund för inlärning. På vår skola ska alla, både elever och vuxna, känna sig trygga och vara stolta över sin insats.

Kunskap ska prägla skolan och för att lära sig tror vi att det är viktigt att få tillämpa sina kunskaper, att uppleva med alla sina sinnen och att använda kunskaperna i praktiken, i ett sammanhang. Därför jobbar vi med studiebesök och resor, kulturella upplevelser, motion och entreprenörskap. Genom detta motiveras våra elever att göra en fantastisk insats.

Veronica, Pernilla, Mari och Åsa