Kontakta Oss

Välkommen till den lilla skolan med de stora ambitionerna!

Tillsammans med våra Elever och Föräldrar skapar vi Bålstas bästa skola!

Våra kontaktuppgifter

Besöksadress

Läraskolan

Trädgården 12, Bålsta

e-post: skolledning@laraskolan.se

Expedition Mari Lunér

0171-66 76 00

Rektor

Veronica Forsberg

0171-66 76 00

Skolsköterska

Ylva Carlsbratt

0171-467746

Skolläkare

Jörgen Bergqvist

Skolkurator

Prata med rektor

Veronica Forsberg,

0171-66 76 00, om kontakt önskas med skolans Kurator eller Psykolog.

Fritidshemmet Lärkan

Lill-fritids 070-2024412

Storfritids 070-2024852


Rapportering av frånvaro

All rapportering av frånvaro görs direkt på Elev- & Föräldraportalen (Schoolsoft).

  1. Logga in på Ëlev- & Föräldraportalen.

  2. Frånvaroanmälan hittar du därefter längst ner i portalens vänstra meny.