Information 

F-klass

Välkommen till Läraskolans Förskoleklass!


Ni är varmt välkomna på Öppet hus hos oss på Läraskolan tisdagen den 23 januari 2024!

Vi ses kl.18.00 i skolans matsal. Mötet är ett informationsmöte om skolan och förskoleklass.

Observera att detta möte inte innebär att man är antagen till skolan.

Tillsammans med våra elever och föräldrar skapar vi Bålstas bästa skola!

ANSÖK om skolskjuts 

Följ länk nedan

http://www.habo.se/sv/Utbildning-och-barnomsorg/Resor-och-inneboende/Skolskjuts-for-forskola-och-grundskola/

______________________________________________________________________________________________________________________

KOM IHÅG att säga upp fritidsplatsen i kommunen!

Hos oss behöver ni inte ansöka om plats, det är bara att säga till.

______________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                               

INFORMATION OM VÅRT ARBETE i Förskoleklass!

Vi har fadderverksamhet på hela skolan från förskoleklass till Åk 9. Vi träffas i kill och tjejgrupper. Det är 20 grupper. Aktiviteterna sker flera gånger/termin.Vi kommer även att ha träffar i arbetslaget 1 ggr/månad där vi visar upp olika projekt vi jobbat med i klassen för varandra i vår Filursamling.

Barnen i F-klassen kommer att få bekanta sig med alfabetet och siffror på ett lekande sätt. Vi kommer att arbeta med ett språkmaterial som heter Trulle som är en läs och skrivförberedande metod som bygger på rim och ramsor från ljud till att bilda ord och meningar på ett lekande sätt. I det materialet kommer barnen att få varsin Trullearbetsbok som vi kommer att använda hela förskoleklasstiden.

Förberedande matematik genomför vi påett lekande sätt. Även där har vi en arbetsbok "Trulles matematik" Vi kommer även att arbeta med matematik ute i skogen på ett lekande sätt.

NTA låda Mäta/jämföra Natur/teknik använder vi i arbetet med NO

Vi kommer att sjunga, använda instrument. Leka lekar , öva drama och skapande bild och form .

Idrott 1 ggr/vecka Ta med gymnastikkläder t.ex. shorts och t-shirt. Barnen är barfota eller har halksocka etc. Barnen duschar efter gymnastiken så ta med märkt handduk. Använd gärna samma handduk varje gång då blir det enklare för era barn. Inga duschsaker t.ex. schampo behövs.

Vi kommer att göra bla Röris ett gympapass som är utarbetat av Friskis och svettis för barn.

Vi går till skogen 1 ggr/vecka. Barnen behöver då ha en ryggsäck med matsäck t.ex. frukt, smörgås något att dricka samt ett sittunderlag, samt varma kläder vid behov, regnkläder vid regnväder och stövlar.

Vi kommer att ha planerad aktivitet bla Hitta Vilse i skogen, ute matematik och fri lek.

Lunch severas varje dag i matsalen. Barnen har bestämda platser. Det ska vara en lugn trevlig stund tillsammans. Vi försöker vänta på varandra vid bordet i den mån det går.

Klassråd. Där får barnen ta upp och prata om saker som händer i skolan mm. Barnen får lämna förslag på vad man kan göra, material mm. Vi har en bok som vi sedan skriver ned vad som beslutas. Börjar alltid sedan varje klassråd med att läsa vad vi bestämde förra gången.

Väskdjuret. En dag i början av terminen kommer det att stå en väska i samlingen med ett mjukdjur. I en bok som också ligger i väskan står det att någon har lämnat den hos oss. Väska och djur ska sedan varje torsdag få följa med ett barn hem och komma tillbaka på måndagen. Barnen behöver föräldrarnas hjälp att skriva en kortare berättelse om vistelsen hos familjen. Det brukar vara mycket populärt att få hem vårat lilla väskdjur. Biblioteket kommer vi att gå till då under terminen. Vi kommer att låna böcker som vi har på skolan.

Musiklek med Musikskolan är en aktivitet som Ni föräldrar själv anmält barnet till, och ni står själva för kostnaden. Musikskolan ansvarar.

Kultur är en del av Läraskolans profil.

Vi kommer att försöka boka in och gå på teater/musik mm. Göra olika besök tex Skokloster slott, Junibacken i Stockholm, mm.

Simskolan leds av simskollärare i Bålsta simhall. Den äger rum under två sammanhängande veckor under vårterminen. Vi återkommer med mer information när det närmar sig.

Födelsedagar .Vi firar era barn med att sjunga för dem och att alla barn gör en liten födelsedagsbild som vi sedan gör till en tavla. Det är ok att bjuda på något om man vill det. Men inget måste! Vid inbjudningar så får dessa endast delas ut i skolan om det görs till alla eller t.ex. alla killar eller alla tjejer. Annars gör man det privat.

Föräldrasamtal 

"Lärakännasamtal" inbjuds ni till början av september. Det sker mellan förälder och lärare. Där kommer ni föräldrar få berätta om ert barn och vi berättar utifrån vår verksamhet hur det fungerar. Samtalstid ca 30 min.

Elevledda samtal - där barnet medverkar sker under vårterminen.

Extrakläder ska förvaras i backen vid barnens hyllor. Barnen behöver ha inneskor från första skoldagen.

Med vänlig hälsning Helena Björklund

helena.bjorklund@laraskolan.se