Fritids

Ett fritids med stimulerande aktiviteter och bra innehåll,

präglat av skolans kulturprofil

och en hel del natur, lek och rörelse.

Välkommen till Fritidshemmet

Hos oss finns skolbarnomsorg från och med förskoleklass till och med vårterminen då barnet fyller 13 år. Vi vill erbjuda stimulerande aktiviteter och bra innehåll, där Läraskolans värdegrund och vision genomsyrar barnens hela skoldag, även på fritids. Vår profil för verksamheten är: kultur och rörelse

Avgifter mm

Juli månad är helt avgiftsfri (om man inte har behov av skolbarnomsorg). Annars betalar man hel avgift oavsett omsorgsbehov. För Augusti gäller halv avgift om barnet börjar på fritids i samband med skolstart. Börjar man före skolstart betalas hel avgift.

OBS! Barn har inte rätt till fritids om förälder är arbetslös eller föräldraledig med syskon, om inte annat överenskommits i förväg pga barnets behov.

Vid sjukskrivningar behåller barnet sin plats (såvida arbete finns i grunden).

Telefon:

0702-02 44 12 (lillfritids)

0702-02 48 52 (storfritids)