Elever & Föräldrar

Vi är en liten och personlig skola där ingen behöver vara anonym.

Tillsammans med våra Elever och Föräldrar skapar vi Bålstas bästa skola.

Elev- & Föräldraportalen

Logga in på Elev- & Föräldraportalen Schoolsoft för att:

  • Hålla koll på ditt barns skolgång

  • Sjuk- & frånvaroanmäla ditt barn

  • Ansöka om ledighet

  • Lämna tider till fritids

  • Komma åt aktuellt skolschema

  • Läsa meddelanden från skolan

  • se information från föräldrarådet

  • och mycket mera...

Instruktion:

Läraskolan finns på Facebook

Gå till vår Facebook sida om du vill se bilder, filmklipp etc från det som händer på skolan.