Elever & Föräldrar

Vi är en liten och personlig skola där ingen behöver vara anonym.

Tillsammans med våra Elever och Föräldrar skapar vi Bålstas bästa skola.

Elev- & Föräldraportalen

Logga in på Elev- & Föräldraportalen Schoolsoft för att:

  • Hålla koll på ditt barns skolgång

  • Sjuk- & frånvaroanmäla ditt barn

  • Ansöka om ledighet

  • Lämna tider till fritids

  • Komma åt aktuellt skolschema

  • Läsa meddelanden från skolan

  • se information från föräldrarådet

  • och mycket mera...


Läraskolan finns på Facebook

Gå till vår Facebook sida om du vill se bilder, filmklipp etc från det som händer på skolan.


LÄSÅRSTIDER för våra elever:


VT 2022

11 januari - 9 juni

Lov v.8, v. 15 och 27 maj.


HT 2022

Obs! Fredagen den 12 augusti är det planeringsdag för all personal, då är fritidshemmet stängt.

17/8 - 21/12

Lov v.44


VT 2023

10/1 - 8/6

Lov v.8, v.14 samt 19/5 och 5/6.