Lika viktigt som att våra elever har en skola de kan längta till, 
är att våra medarbetare har både utrymme att utvecklas och en arbetsplats där de trivs.
    Fantastiska och Engagerade medarbetare  
Leg. Lärare:
Behöriga lärare, oavsett de fått det formella pappret eller väntar på det.

Undervisande Lärare:
Ännu ej behöriga lärare