Skolhälsovården


Besöksadress
Håbohälsan, Vänersborgsvägen 1A, Bålsta
(bakom Hemköp)

Skolsköterska
Ylva Carlsbratt
(finns på skolan varje tisdag)

Boka tid på: 0171/85580 val 3

Skolläkare
Jörgen Bergkvist
Bokning i samråd med skolsköterskan

Skolkurator
Boka kuratorstid via rektor om kontakt önskas med skolans kurator eller psykolog.
Information om planerad skolhälsovård
Fklass Hälsokontroll
Vikt, längd, syn, hörsel
Två hälsoformulär fylls i
ÅK 2 Hälsokontroll
Vikt, längd, syn
Vaccination mässling, påssjuka röda hund
ÅK 4 Hälsokontroll
Vikt, längd, syn
Vaccination mot stelkramp, difteri, kikhosta
ÅK 6 Hälsokontroll
Vikt, längd, syn och rygg
Vaccination mot mässling, röda hund, påssjuka
ÅK 8 Hälsokontroll
Vikt, längd, rygg samt genomgång av hälsoformulär 
Övrigt:
  • Barn födda efter 2002 kommer att vaccineras enligt det nya nationella vaccinations-programmet.