Välkommen till den lilla skolan med de stora ambitionerna.
Tillsammans med våra Elever och Föräldrar skapar vi Bålstas bästa skola.

Våra kontaktuppgifter


Besöksadress
Läraskolan
Trädgården 12, Bålsta

Expedition
0171-66 76 00

0171-667604

Rektor
0171-66 76 02

Biträdande Rektor &
Verksamhetschef ÅK F-3, samt LärKan

Veronica Forsberg 
0171-66 76 03

Skolsköterska
0171-467746

Skolläkare
Tomas

Skolkurator
Anneli Haugdahl (finns på skolan var 14:e dag)

Prata med Veronica Forsberg, 0171-66 76 03, om kontakt önskas med skolans Kurator eller Psykolog.


Personalrum ÅK F-9
0171-66 76 05

Fritidshemmet Lärkan

Lill-fritids 070-2024412
Storfritids 070-2024852

(Kontaktuppgifter till skolans personal finns på sidan Våra Medarbetare.)

Rapportering av frånvaro
All rapportering av frånvaro görs direkt på
Elev- & Föräldraportalen (Schoolsoft).
  1. Logga in på Ëlev- & Föräldraportalen.
  2. Frånvaroanmälan hittar du därefter längst ner i portalens vänstra meny.