Välkommen till den lilla skolan med de stora ambitionerna.
Tillsammans med våra Elever och Föräldrar skapar vi Bålstas bästa skola.

Våra kontaktuppgifter


Besöksadress
Läraskolan
Trädgården 12, Bålsta


Expedition Mari Lunér
0171-66 76 00


0171-66 76 03

Skolsköterska
0171-467746

Skolläkare
Jörgen Bergqvist

Skolkurator
 (finns på skolan var 14:e dag)

Prata med Veronica Forsberg, 0171-66 76 03, om kontakt önskas med skolans Kurator eller Psykolog.


Personalrum ÅK F-9
0171-66 76 05

Fritidshemmet Lärkan

Lill-fritids 070-2024412
Storfritids 070-2024852

(Kontaktuppgifter till skolans personal finns på sidan Våra Medarbetare.)

Rapportering av frånvaro
All rapportering av frånvaro görs direkt på
Elev- & Föräldraportalen (Schoolsoft).
  1. Logga in på Ëlev- & Föräldraportalen.
  2. Frånvaroanmälan hittar du därefter längst ner i portalens vänstra meny.