Ett fritids med stimulerande aktiviteter och bra innehåll

präglat av skolans kulturprofil, och med en hel del natur, lek och rörelse.


Välkommen till Fritidshemmet

Hos oss finns skolbarnomsorg från och med förskoleklass till och med vårterminen då barnet fyller 13 år. Vi vill erbjuda stimulerande aktiviteter och bra innehåll, där Läraskolans värdegrund och vision genomsyrar barnens hela skoldag, även på fritids. Vår profil för verksamheten är: kultur och rörelse

Avgifter mm
Juli månad är helt avgiftsfri (om man inte har behov av skolbarnomsorg). Annars betalar man hel avgift oavsett omsorgsbehov. För Augusti gäller halv avgift om barnet börjar på fritids i samband med skolstart. Börjar man före skolstart betalas hel avgift.

OBS! Barn har inte rätt till fritids om förälder är arbetslös eller föräldraledig med syskon, om inte annat överenskommits i förväg pga barnets behov.
Vid sjukskrivningar behåller barnet sin plats (såvida arbete finns i grunden).

Måltider
Lunch, mellanmål och frukt serveras varje dag. Barn som börjar innan kl 6.45 serveras även frukost.

Öppettider
Fritids håller öppet efter familjens behov, ramtiden är dock mellan 7.00-17.00.

Självklart har fritids även öppet under skolloven, men för att kunna planera vår verksamhet och bemanningen är det viktigt att ni meddelar ert omsorgsbehov för lovdagarna i god tid.

Har du som förälder behov av barnomsorg andra tider än våra ramtider (gäller även sommarveckorna), hör då av dig i så god tid som möjligt, senast 14 dagar i förväg, till rektor Veronica Forsberg.
  Telefonnummer
  0702-02 44 12 (lillfritids)
  0702-02 4852 (storfritids)

  Våra Öppettider
 förmiddag 07.00-08.20
 eftermiddag 14.00-17.00